Bekanntes/Onbekanntes

Kerze

Bild 1 von 5

Am Eecherbierg ass e klengen Altor fonnt ginn, wéi se eng Gaardemauer hu missen nei opriichten. En ass
wahrscheinlech aus der Zäit vum Steebroch, wéi se de Fiels ofgedroen hunn, fir d’Stross ze bauen.

De latengesche Chronogramm an der rue des Glacis aus dem Joer 1850 kann een ongeféir esou iwwersetzen:
‘De Wee gouf mat Méi ugeluegt, Hiwwelen wäicht Dällte fëllt iech op, fir dass de Wanderer mat
Liichtegkeet op deen héije Plateau eropkënnt’

Domat steet och fest, vu watfir engem Datum un den Altor net méi gebraucht gouf an esou an de
Vergiess geroden ass.
(10×1 + 8×5 + 6×50 + 5×100 + 2×500 = 1850)

Op engem Plang vun 1836, op deem awer am Joer 1862 nach eppes nogedroe gouf, ass de Verlaaf vun där 
neier Stross gezeechent, déi an engem Bou duerch e Steebroch féiert: Domat ass d’Thees konfirméiert, 
dass hei e Steebroch existéiert huet!

De „Péiter Onrou“ um Crispinusfiels
Do besteet dëse Brauch: Wa Fraen a Meedercher vun hirem Partner am Stach gelooss gi sinn, dann hunn se Käerzen bei der Statue an der Grott ugefaang. An déi Käerze goufen Nole gestach, a wann dann d’Flam un d’Nol kënnt, gëtt se rout gliddeg a soll dem Schëllegen e Stach an d’Häerz  versetzen. Wou dëse Brauch hirkënnt ass ongewëss. Et ginn verschidden Theorien. Eng dofunner ass, dass déi Grott déi lescht Statioun war vun engem Kräitzwee, deen um Val des Bons-Malades (Sichenhaff) fortgaang ass. D‘ Plaz beim „Péiter Onrou“ gëtt och nach „Beim Groussen Herrgott“ genannt.
De Nikolaus Welter huet en Text doriwwer geschriwwen, deen 1907 an der Zäitschrëft „Floréal“ verëffentlecht gouf.


Auszoch aus dem Text:
 
Das ist der Fels, das ist die Grotte.Dort oben das Kreuz mit dem grauen Gotte.Hier unten der bleiche Mann der Schmerzen,Der stumme Tröster verlassener Herzen…………

Peter Unruh, sieh mich hier;Ein weißes Wachslicht bring’ ich dir.Ein weißes Wachslicht setz’ ich in Brand.Sieben Nadeln hab’ ich zur Hand.Der mich verraten, der mich verlassen,Du, hilf mir den Treulosen fassen.

Nadel, stich! Nadel, stich!Peter Unruh’, ich rufe dich……….


De ganzen Text ass an der Brochure vun eisem Trëppeltour zu fannen